Käyttöehdot

Amisharjoittelun käyttöehdot

Käyttäjätiliin liittyvien oikeuksien ja vastuiden ymmärtäminen

Yksityisyyden suoja

Älä koskaan luovuta henkilökohtaisia käyttäjätilitietojasi kolmansille osapuolille.

Käyttöehdot

Tällä sivulla on ilmoitettu ne Käyttöehdot (”Ehdot”), joiden mukaisesti sinä (“Käyttäjä”) saat käyttää Amisharjoittelu-sivustoa.

Nämä ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Käyttäjän ja JSI Amisharjoittelun Oy:n (”Amisharjoittelu”) välillä ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne aina avatessaan Amisharjoittelu-sivuoston tai käyttäessään sitä. Mikäli et hyväksy tässä ilmaistuja Ehtoja, älä käytä Amisharjoittelua.

Amisharjoittelu voi muokata näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version tällä verkkosivulla. Ajan tasalla olevat ehdot tulisi käydä tarkistamassa tällä sivuilla säännöllisesti, sillä ne ovat sitovia.

Näitä Ehtoja rikkovien Käyttäjien pääsy Amisharjoittelu-sivustolle ja käyttöoikeus niihin voidaan keskeyttää tai päättää Amisharjoittelun harkinnan mukaisesti.

Käyttäjien on oltava 16-vuotiaita vieraillakseen Amisharjoittelu-sivustolla tai käyttääkseen niitä millään tavalla. Lisäksi alle 18-vuotiaan henkilön tulee käyttää kaikkia Amisharjoittelu-sivustoa vanhempansa, laillisen holhoojan tai muun vastuullisen aikuisen luvalla.

1. Amisharjoittelun sisällön käyttö

Amisharjoittelu sallii Käyttäjälle näiden Ehtojen mukaisesti pääsyn ja käyttöoikeuden Amisharjoittelu-sivustolle sekä antaa luvan ladata ja tulostaa Amisharjoittelu-sivustolla tai niiltä saatavilla olevan sisällön yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Amisharjoittelun sisältö, kuten ulkoasut, tekstit, grafiikat, kuvat, videot, tiedot, logot, painikkeiden kuvakkeet, ohjelmistot, äänitiedostot ja muu sisältö on tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien suojaamaa. Kaikki Amisharjoittelun sisältö on Amisharjoittelun omaisuutta. Kaiken Amisharjoittelu-sivustolla olevan sisällön kokoonpano (tarkoittaen kokoelmaa, järjestelyä ja koostetta) on yksinomaan Amisharjoittelun omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut lait. Amisharjoittelun sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa näitä lakeja ja/tai sovellettavia viestinnällisiä säännöksiä ja asetuksia, ja se on ankarasti kielletty.

Kaikki koodi, jonka Amisharjoittelu luo Amisharjoittelun sisällön tai minkä tahansa Amisharjoittelun muodostavien sivujen laatimiseksi tai esittämiseksi, on myös Amisharjoittelun tekijänoikeuksien suojaamaa, ja tällaisen koodin kopiointi tai muokkaus on kiellettyä sovellettavan lain mukaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan myymättä tai muuttamatta Amisharjoittelun sisältöä. Amisharjoittelun sisältöä ei saa monistaa, asettaa nähtäville, julkisesti esittää, jakaa tai muutoin käyttää millään tavalla julkisiin tai mainontatarkoituksiin tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jotka eivät kuulu Amisharjoittelu-sivustolle, tavalla joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannuksia kuluttajien keskuudessa, tavalla joka vähättelee tai halventaa Amisharjoittelua, tavalla joka heikentää Amisharjoittelun omaisuuden arvoa tai tavalla joka muutoin rikkoo Amisharjoittelun immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan väärinkäyttämättä Amisharjoittelun sisältöä muilla tavoin. Amisharjoittelun käyttö toisessa sovelluksessa, toisella kotisivulla tai toisessa verkkoon liittyvässä tietokoneympäristössä missä tahansa tarkoituksessa on kiellettyä. Kaikki koodit, jotka Amisharjoittelu kehittää tuottaakseen tai näyttääkseen mitä tahansa Amisharjoittelun sisältöä ja/tai sivuja, kuuluvat Amisharjoittelun tekijänoikeussuojan piiriin eikä kyseessä olevia koodeja ei saa kopioida tai muunnella.

2. Amisharjoittelun Palvelujen käyttö

Ainoastaan työharjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja, töitä ja/tai työelämän ohjeita etsivät henkilöt ja työharjoittelijoita, oppisopimustekijöitä ja/tai työntekijöitä etsivät yritykset saavat käyttää Amisharjoittelun työharjoitteluilmoituksia, oppisopimusilmoituksia, työpaikkailmoituksia, CV-tietokantaa ja muita ominaisuuksia. Lisäksi yksityiset henkilöt saavat käyttää Amisharjoittelua sallittuihin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin verkostointitarkoituksiin. Amisharjoittelun palveluiden käyttö riippuu myös mahdollisista muista sopimuksista, joita Käyttäjällä saattaa olla Amisharjoittelun kanssa. Mikäli nämä Ehdot ja mahdollinen Amisharjoittelun kanssa solmittu sopimus ovat ristiriidassa, sopimuksen ehdot pysyvät lainvoimaisina. Tässä yhteydessä käytettyä termiä ”julkaista” käytetään tarkoittamaan jollekin Amisharjoittelu-sivustolle lähetettävää, julkaistua tai näkyville asetettua tietoa.

Kaikki Amisharjoittelun käyttäjät suostuvat siihen, että eivät:

1. Välitä, julkaise, jakele, säilytä tai tuhoa materiaalia, mukaan lukien rajoituksetta Amisharjoittelun sisältöä, minkään sovellettavan lain tai säännöksen vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta sellaiset lait tai säännökset, joissa säädetään henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä tai siirtämisestä, tai Amisharjoittelun tietosuojakäytännön vastaisesti

2. Suorita mitään toimenpiteitä, jotka kuormittavat jonkin Amisharjoittelun infrastruktuuria kohtuuttoman tai suhteettoman paljon

3. Käytä mitään laitetta Amisharjoittelu-sivustolla liikkumiseen tai tietojen etsimiseen niistä, paitsi Amisharjoittelu-sivustolla saatavilla olevia työkaluja, yleisesti saatavilla olevia kolmannen osapuolen internet-selaimia tai muita Amisharjoittelun hyväksymiä työkaluja

4. Käytä tietojen louhintaa, robotteja tai vastaavanlaisia tiedonkeruu- tai louhintamenetelmiä

5. Riko tai yritä rikkoa Amisharjoittelu-sivuston tietoturvaa, mukaan lukien yrittämällä tutkia, kartoittaa tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai murtaa turva- tai todentamiskeinoja ilman asianmukaista lupaa

6. Väärennä mitään TCP/IP-paketin otsikkoa tai mitään otsikon tietojen osaa missään sähköpostissa tai uutisryhmäviestissä

7. Takaisinmallinna (mm. muuta lähdekoodiksi) tai pura mitään Amisharjoittelu-sivuston osia

8. Koosta, kopioi tai toisinna mitään Amisharjoittelun sisältöä tai Amisharjoittelun sivustoilta saatavilla olevaa tietoa, mukaan lukien vanhentuneet työharjoitteluilmoitukset, oppisopimusilmoitukset, työpaikkailmoitukset, muuten kuin näiden Ehtojen sallimalla tavalla

9. Kehystä tai linkitä mihinkään Amisharjoittelun sisältöön tai Amisharjoittelun sivustoilta saatavilla olevaan sisältöön, ellei näissä Ehdoissa sallita sitä

10. Julkaise mitään sisältöä tai materiaaleja, joissa mainostetaan tai suositellaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai laittomia toimia, tai suositellaan tai tarjotaan ohjeistusta laittomiin toimiin tai muihin näissä Ehdoissa kiellettyihin toimiin, kuten laittomien aseiden valmistamiseen tai ostamiseen, yksityisyyden loukkaamiseen, tietokonevirusten tai laittomasti kopioidun median tarjoamiseen tai luomiseen

11. Julkaise profiilia, CV:tä tai hae työharjoittelupaikkaa, oppisopimuspaikkaa ja/taityötä toisen osapuolen puolesta

12. Siirrä mitään yritykseltä tullutta yhteydenottoa millekään edustajalle, toimistolle tai muulle kolmannelle osapuolelle

13. Pidä useampaa kuin yhtä kappaletta samasta CV:stä samaan aikaan julkisesti saatavilla

14. Luovuta kolmannelle osapuolelle minkään Amisharjoittelu-sivuston käyttäjätunnuksia

15. Pääse käsiksi tietoihin, joita ei ole tarkoitettu Käyttäjälle tai kirjaudu palvelimelle tai käyttäjätilille, joihin pääsyyn Käyttäjällä ei ole valtuuksia

16. Julkaise tai lähetä millekään Amisharjoittelu-sivustolle mitään epätäydellisiä, vääriä tai paikkansapitämättömiä biografisia tietoja tai tietoja, jotka eivät ole Käyttäjän omia

17. Julkaise sellaista sisältöä, joka sisältää sivuja, joille pääsy on rajoitettu tai salasanan takana, tai piilotettuja sivuja tai kuvia

18. Pyydä salasanoja tai henkilötietoja muilta Käyttäjiltä

19. Poista tai muuta mitään toisen henkilön tai tahon julkaisemaa materiaalia

20. Häiritse mitään ryhmää, yritystä tai henkilöä tai yllytä tai puolla näiden häiritsemistä

21. Lähetä ei-toivottua postia tai sähköpostia, soita ei-toivottuja puheluita tai lähetä ei-toivottuja fakseja, joissa markkinoidaan ja/tai mainostetaan tuotteita tai palveluita jollekin käyttäjälle, tai ota yhteyttä käyttäjiin, jotka ovat nimenomaisesti pyytäneet, että Käyttäjä ei ottaisi heihin yhteyttä

22 Yritä häiritä mitään Käyttäjille suunnattua palvelua tai isäntäkoneen tai verkon toimintaa, mukaan lukien rajoituksetta seuraavia keinoja käyttämällä: viruksen lähettäminen jollekin Amisharjoittelu-sivustolle, ylikuormittaminen, ”floodaus”, ”spämmäys”, ”sähköpostipommitus” tai ”pysäyttäminen”

23. Mainosta tai suosittele laitonta tai luvatonta kopiota toisen henkilön teoksesta, joka on tekijänoikeuksien suojaamaa, esimerkiksi tarjoamalla tai saattamalla saataville laittomasti kopioituja tietokoneohjelmia tai linkkejä niihin, tarjoamalla tai saattamalla saataville tietoa valmistajan asentamien kopiosuojalaitteiden kiertämiseksi, tai tarjoamalla tai saattamalla saataville laittomasti kopioitua musiikkia tai muuta mediaa tai linkkejä laittomasti kopioituun musiikkiin tai muihin mediatiedostoihin

24. Käytä Amisharjoittelua mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai laittomaan toimintaan, tai julkaise tai lähetä sisältöä, CV:tä tai työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoituksia, jotka ovat herjaavia, kunniaa loukkaavia, implisiittisesti tai eksplisiittisesti loukkaavia, vulgaareja, säädyttömiä, uhkaavia, vihamielisiä, rasistisia, syrjiviä, luonteeltaan uhkaavia tai aiheuttavat todennäköisesti ärtymystä, hankaluuksia, nöyryytystä tai ahdistusta, tai saattavat aiheuttaa jonkun henkilön häirintää, tai sisältävät linkkejä pornografiseen, epäsiveelliseen tai peittelemättömän seksuaaliseen materiaaliin, Amisharjoittelun harkinnan mukaan määriteltyinä

25. Julkaise profiilia ja/tai CV:tä, joka ei ole aito ja jonka tarkoituksena on mainostaa tai markkinoida tuotteita tai palveluja.

Järjestelmän tai verkon tietoturvan rikkomukset saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Amisharjoittelu tutkii tapaukset, joihin saattaa liittyä tällaisia rikkomuksia ja saattaa toimia viranomaisten kanssa yhteistyössä tällaisiin rikkomuksiin osallisien Käyttäjien asettamiseksi syytteeseen.

Käyttäjä on vastuussa soveltuvin osin tilinsä, Profiilinsa ja salasanojensa luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Salasanaa tai muita tilin käyttötietoja ei saa luovuttaa millekään toiselle osapuolelle tilapäisesti tai pysyvästi, ja Käyttäjä on vastuussa kaikesta Amisharjoittelu-sivuston käytöstä, joka tapahtuu hänen käyttäjätunnuksillaan tai salasanoillaan hänen luvallaan tai ilman hänen lupaansa. Käyttäjä suostuu ilmoittamaan Amisharjoittelulle välittömästi kaikesta tilinsä, Profiilinsa tai salasanojensa luvattomasta käytöstä.

3. Yrityksiä koskevat lisäehdot

Yritykset ovat yksin vastuussa ilmoituksistaan Amisharjoittelu-sivustolla. Amisharjoittelua ei katsota työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikan antajaksi ja/tai työnantajaksi mihinkään Amisharjoittelu-sivuston käyttöön liittyen, eikä Amisharjoittelu ole vastuussa mistään työharjoittelu-/oppisopimus-/työhönottopäätöksistä, jotka jokin Amisharjoittelu-sivuston työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoituksia julkaiseva taho on tehnyt, syystä riippumatta.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden muokata, rajoittaa tai muuten estää Käyttäjää näkemästä kaikkia tietoja Amisharjoittelu-sovelluksessa oman harkintansa ja tarpeensa mukaan. Amisharjoittelu pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Amisharjoittelu tai kolmannet osapuolet. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttämällä Amisharjoittelu-sovellusta.

Käyttäjä hyväksyy, että Amisharjoittelu voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa Amisharjoittelu-sovelluksen hinnoittelua ilman erillistä ilmoitusta asiasta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli hän peruu yritystilinsä tai se lopetetaan, kaikki Käyttäjän tilitiedot Amisharjoittelussa, mukaan lukien tallennetut CV:t, verkostokontaktit ja sähköpostilistat, merkitään poistetuiksi ja saatetaan poistaa Amisharjoittelun tietokannoista. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Amisharjoittelun verkkopalvelimissa.

Jotta Amisharjoittelu voisi suojella Amisharjoittelun käyttäjiä muulta kaupalliselta mainonnalta tai pyynnöiltä, Amisharjoittelu pidättää oikeuden rajoittaa yritysten Käyttäjille lähettämät viestit/sähköpostit oman harkintansa mukaan sopivaksi katsomaansa määrään.

Sivustojen kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Amisharjoittelu ei anna mitään takeita tällaisten johdannaisten teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä, tai niiden sopivuudesta yritysten arvioitavaksi. Johdannaiset profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Työharjoittelu-, oppisopimus- ja työpaikkailmoitukset

Työharjoittelu-, oppisopimus- ja työpaikkailmoitus ei saa sisältää:

1. Mitään hyperlinkkejä, paitsi sellaisia, joihin Amisharjoittelu on nimenomaan antanut luvan

2. Hakusanoja, jotka ovat harhaanjohtavia, lukukelvottomia tai ”piilotettuja”, toistettuja hakusanoja tai esitetyn työharjoittelun/oppisopimuksen/työtilaisuuden kannalta epäolennaisia hakusanoja, kuten Amisharjoittelu on kohtuulista harkintaa käyttäen määritellyt

3. Amisharjoitteluun liittymättömien yritysten nimiä, logoja tai tavaramerkkejä, paitsi Käyttäjän asiakkaan nimi, logo ja tavaramerkki, ellei Amisharjoittelu ole nimenomaisesti suostunut muuhun

4. Ilmoitukseen liittymättömien yliopistojen, kaupunkien, alueiden, kuntien tai maiden nimiä

5. Enemmän kuin yhden työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikan tai työpaikan kuvauksen, enemmän kuin yhden sijaintipaikan tai enemmän kuin yhden työpaikkakategorian, ellei tästä ole erikseen sovittu Amisharjoittelun kanssa

6. Epätäsmällistä, väärää tai harhaanjohtavaa tietoa

7. Materiaalia tai linkkejä materiaaliin, jossa hyväksikäytetään ihmisiä seksuaalisesti, väkivalloin tai muulla tavalla, tai jossa kerätään henkilötietoja alle 16-vuotiailta

Amisharjoittelu työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusta ei saa käyttää:

1. Työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen tavalla, joka ei ole sovellettavien paikallisten, kansallisen ja kansainvälisten lakien mukaista, mukaan lukien rajoituksetta lait, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen, yhdenvertaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja työllistymiskelpoisuusvaatimuksiin, tietosuojaan, tietoihin pääsyyn ja niiden käyttämiseen, sekä immateriaalioikeuksiin

2. Sellaisten työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joissa harjoitteluun/työllistymiseen edellytetään jonkin tietyn maan kansalaisuutta tai lainvoimaista pysyvää oleskelulupaa jossakin maassa, ellei muuta vaadita lain, säännösten, hallinnollisen määräyksen, tai läänin, alueen tai paikallisen julkishallinnollisen sopimuksen noudattamiseksi

3. Sellaisten työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joihin liittyy jokin seulontavaatimus tai kriteeri, mikäli tällainen vaatimus tai kriteeri ei ole tosiasiallinen ja lainmukainen vaatimus ilmoituksen yhteydessä ilmoitetussa tehtävässä

4. Amisharjoittelun kilpailijoiden työpaikkojen tai muiden paikkojen tai kilpailijoiden muiden mainosten julkaisemiseen, tai sellaisten työpaikkojen tai muun sisällön julkaisemiseen, jotka sisältävät linkkejä Amisharjoittelun kilpaileville sivustoille

5. Tuotteiden tai palvelujen myymiseen, markkinointiin tai mainostamiseen

6. Ilmoitusten julkaisemiseen minkäänlaisesta franchising-sopimuksesta, pyramidipelistä, ”klubijäsenyydestä”, jälleenmyyntisopimuksesta, monitasomarkkinointimahdollisuudesta, verkostomarkkinnoinnista tai myyntiedustustoimistojärjestelystä

7. Ilmoitusten julkaisemiseen mistään liiketoimintamahdollisuudesta, joka vaatii etukäteis- tai kausimaksua tai edellyttää muiden jäsenten, alijakelijoiden tai aliagenttien rekrytoimista

8. Ilmoitusten julkaisemiseen mistään sellaisesta liiketoimintamahdollisuudesta, josta maksetaan ainoastaan komissio, ellei ilmoituksessa ilmaista selkeästi, että avoimesta tehtävästä maksetaan ainoastaan komissio, ja kuvaillaan selkeästi se tuote tai palvelu, jota työnhakija tulisi myymään

9. Minkään sellaisen tilaisuuden mainostamiseen, jossa ei ole kyse vilpittömissä aikeissa työharjoittelusta/työllistämisestä

10. Työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoitusten julkaisemiseen millään Amisharjoittelun sivustoilla malli-, näyttelijä-, kyky-, tai viihdetoimistojen puolesta tai koskien kykyjenetsijän tehtäviä

11. Seksipalveluiden mainostamiseen tai työntekijöiden etsimiseen seksuaalisluonteisiin työpaikkoihin

12. Ihmisen ruumiinosien käytön tai ihmisen osien lahjoittamisen pyytämiseen, mukaan lukien rajoituksetta lisääntymiseen liittyvät palvelut kuten munasolun lahjoittaminen ja kohdunvuokraus

13. Tietyn poliittisen puolueen, poliittisen ohjelman, poliittisen kannan tai kysymyksen tukemiseen

14. Tietyn uskonnon markkinointiin

15. Paitsi sovellettavan lain salliessa, sellaisten työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkojen julkaisuun, joissa edellytetään hakijan antavan tietoja liittyen hänen (1) rodulliseen tai etniseen alkuperäänsä (2) poliittisiin näkemyksiinsä (3) elämänkatsomuksellisiin tai uskonnollisiin näkemyksiinsä (4) jäsenyyteensä ammattiliitossa (5) fyysiseen tai henkiseen terveydentilaansa (6) sukupuolielämäänsä (7) tekemiinsä rikoksiin tai oikeudenkäyntimenettelyihinsä tai (8) ikäänsä

Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa miltä tahansa Amisharjoittelu-sivustolta minkä tahansa työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkailmoituksen, joka ei Amisharjoittelu kohtuullisen harkinnan mukaan ole yllä olevien Ehtojen mukainen, tai mikäli sellaista sisältöä on julkaistu, jonka Amisharjoittelu uskoo olevan Amisharjoittelun edun vastaista.

Mikäli Käyttäjä missään vaiheessa Amisharjoittelua käyttäessään vääristelee tosiasioita Amisharjoittelulle tai muuten johtaa Amisharjoittelua harhaan liiketoimiensa luonteen suhteen, Amisharjoittelulla on perusteet päättää Amisharjoittelun käyttöoikeus käyttäjän osalta.

CV-tietokanta/Osaamisprofiilit

Amisharjoittelun CV-tietokannan/Osaamisprofiilien käyttö Yritysten toimesta

Amisharjoittelu CV-tietokantaa/Osaamisprofiileja tulee käyttää näiden Ehtojen ja mahdollisen Amisharjoittelun kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Amisharjoittelun CV-tietokantaa/Osaamisprofiileja tulee käyttää kaikkien sovellettavien yksityisyydensuoja- ja tietosuojalakien mukaisesti, ja Käyttäjä suostuu lisäksi olemaan paljastamatta mitään Amisharjoitelun CV-tietokannasta/Osaamisprofiileista peräisin olevia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole valtuutettu rekrytointitoimisto, henkilöstönvälitystoimisto, mainos- tai muu toimisto, tai käytä CV:tä/Osaamisprofiilia nimenomaisesti työllistämistarkoituksiin.

Käyttäjän on suoritettava asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Amisharjoittelun CV-tietokannasta/Osaamisprofiileista saatujen tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Käyttäjä ei saa luovuttaa CV-tietokannan/Osaamisprofiilin kirjautumistunnuksia kolmannelle osapuolelle eikä millekään taholle.

Amisharjoittelu CV-tietokantaa/Osaamisprofiileja ei saa käyttää:

1. Mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työharjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden ja/tai työntekijöiden etsimiseen, mukaan lukien rajoituksetta mainoskampanjat, tuotteet tai palvelut CV:den haltijoille

2. Ei-toivottujen puheluiden soittamiseen tai ei-toivottujen faksien, postin, sähköpostin tai uutiskirjeiden lähettämiseen CV:den/Osaamisprofiilin haltijoille, tai yhteyden ottamiseen johonkin henkilöön, ellei tämä ole suostunut yhteydenottoon (kun suostumusta vaaditaan, tai ellei nimenomaista suostumusta vaadita, kun henkilö on ilmoittanut, ettei halua saada yhteydenottoja)

3. Hakijoiden hankintaan tai yhteyden ottamiseen hakijoihin tai CV:n/Osaamisprofiilin haltijoihin liittyen uramessuihin ja kohdassa 3 kiellettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin

Varmistaakseen turvallisen ja tehokkaan käytön kaikille asiakkailleen Amisharjoittelu pidättää oikeuden rajoittaa niiden tietojen määrää (mukaan lukien CV:den/Osaamisprofiilien katselukerrat), johon Käyttäjällä on pääsy tietyn ajan sisällä. Näitä rajoituksia saatetaan ajan mittaan muuttaa Amisharjoittelun harkinnan mukaan.

4. Työharjoittelija-/oppisopimusopiskelijoita/työnhakijoita koskevat lisäehdot 

Kun Käyttäjä rekisteröityy jollekin Amisharjoittelu-sivustolle, häntä pyydetään luomaan käyttäjätili ja antamaan Amisharjoittelulle tiettyjä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta voimassa oleva sähköpostiosoite (”Käyttäjän Tiedot”).

Lähetetyn Profiilin on oltava paikkansapitävä ja kuvattava Käyttäjää, yksittäistä henkilöä. Profiilissa edellytetään vakiokenttien täyttämistä.

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa minkä tahansa Amisharjoittelu-sivustolle asettamansa CV:n/Osaamisprofiilin tai sen sisältämän materiaalin muodosta, sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Amisharjoittelu tai kolmannet osapuolet. Lisätietoja koskien Käyttäjän Tietoja on saatavilla Amisharjoittelun tietosuojalauselosteesta.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden myydä Käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle palvelujen ja tuotteiden markkinointia varten lakien puitteissa. Käyttäjä hyväksyy tämän käyttämällä Amisharjoittelu-sovellusta.

Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, ettei hänellä ole omistusoikeuksia käyttäjätiliinsä, ja että jos hän peruuttaa Amisharjoittelu-käyttäjätilinsä tai hänen Amisharjoittelu-käyttäjätilinsä suljetaan, kaikki kyseisen käyttäjätilin tiedot Amisharjoittelussa – mukaan lukien CV:t, Profiilit, saatekirjeet, tallennetut työpaikat ja kyselyt – merkitään poistetuiksi, saatetaan poistaa Amisharjoittelun tietokannoista ja tullaan poistamaan Amisharjoittelu-sivuston julkisilta alueilta. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Amisharjoittelun verkkopalvelimissa. Lisäksi kolmannet osapuolet saattavat säilyttää tallennettuja kopioita Käyttäjän Tiedoista.

Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa käyttäjätilin ja kaikki Käyttäjän Tiedot, mikäli ne ovat olleet huomattavan pitkään käyttämättöminä.

5. Käyttäjäsisältö ja Lähetetty Materiaali

Käyttäjä ymmärtää, että kaikki tiedot, tekstit, ohjelmistot, musiikit, äänet, valokuvat, grafiikat, videot, mainokset, viestit tai muut materiaalit, jotka lähetetään, julkaistaan tai asetetaan näytteille Amisharjoittelu-sivustolle tai sellaisen kautta (”Käyttäjäsisältö”) ovat yksin sen henkilön vastuulla, jolta tällainen Käyttäjäsisältö on peräisin. Amisharjoittelu ei vaadi omistusoikeutta tai valtaa mihinkään Käyttäjäsisältöön. Käyttäjä tai lisenssinantajana oleva kolmas osapuoli, soveltuvin osin, säilyttää kaikki patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kaikkeen Amisharjoittelun kautta tai Amisharjoittelussa lähettämäänsä, julkaisemaansa tai näytteille asettamaansa Käyttäjäsisältöön ja on vastuussa näiden oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta. Lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä Amisharjoittelussa tai sen kautta Käyttäjä antaa Amisrekrylle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, siirrettävissä olevan, alalisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista Käyttäjäsisältöä Amisharjoittelun kautta. Lisäksi lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä, joka on tarkoitettu suuren yleisön saataville, Käyttäjä antaa Amisharjoittelulle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista käyttäjäsisältöä Amisharjoittelussa ja sen palvelujen markkinointitarkoituksissa. Amisharjoittelu lopettaa tämän lisenssinvaraisen käytön kaupallisessa mielessä kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun tällainen Käyttäjäsisältö on poistettu Amisharjoittelusta. Amisharjoittelu pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä, julkaisemasta, asettamassa näytteille tai välittää Käyttäjäsisältöä täysin oman harkintansa mukaisesti.

Käyttäjä myös vakuuttaa, että hänellä on oikeus myöntää yllä mainittu käyttöoikeus tai että oikeuksien (mukaan lukien moraaliset oikeudet sisältöön) omistaja on kokonaisuudessaan ja tosiasiassa luopunut kaikista mainituista oikeuksistaan sekä pätevästi ja peruuttamattomasti luovuttanut Käyttäjälle oikeuden myöntää yllä mainittu käyttöoikeus. Jos Käyttäjä julkaisee Käyttäjäsisältöä Amisharjoittelu-sivuston julkisilla alueilla, hän sallii samalla muille Käyttäjille pääsyn tällaiseen Käyttäjäsisältöön sekä luvan asettaa näytteille, tarkastella, säilyttää ja jäljentää sitä henkilökohtaiseen käyttöön. Edellä mainitun mukaisesti tällaisen Amisharjoitteluun sijoitetun Käyttäjäsisällön omistaja säilyttää kaikki oikeudet, joita tällaiseen Käyttäjäsisältöön saattaa kohdistua. Amisharjoittelu voi käydä läpi ja poistaa Käyttäjäsisältöä, joka sen oman harkinnan mukaan rikkoo näitä Ehtoja, sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä, on herjaavaa, häiritsevää, loukkaavaa tai laitonta, tai loukkaa jonkin Amisharjoittelu-sivuston Käyttäjien oikeuksia, vahingoittaa heitä tai uhkaa heidän turvallisuuttaan. Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa Käyttäjiä ja estää jatkossa heidän pääsynsä Amisharjoittelu-sivustolle ja/tai heitä käyttämästä Amisharjoittelua sen johdosta, että he ovat rikkoneet Ehtoja tai sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä. Amisharjoittelu voi ryhtyä täysin oman harkintansa mukaisesti mihin tahansa tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomiin toimenpiteisiin, mikäli se uskoo, että tällainen Käyttäjäsisältö saattaisi synnyttää vastuun Amisharjoittelulle, vahingoittaa Amisharjoittelun brändiä tai julkisuuskuvaa, tai aiheuttaa Amisharjoittelun Käyttäjien tai (kokonaisuudessaan tai osittain) internet-palveluntarjoajiensa tai muiden toimittajiensa palvelujen menetyksen.

Amisharjoittelu ei anna mitään vakuutuksia tai takuita Käyttäjäsisällön, Käyttäjäsisällöstä johdettujen teosten tai minkään muun Käyttäjien julkaiseman viestinnän totuudenmukaisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta, eikä Amisharjoittelu suosittele mitään Käyttäjien ilmaisemia mielipiteitä. Käyttäjä hyväksyy sen, että mahdollinen luottaminen muiden Käyttäjien julkaisemaan materiaaliin tapahtuu omalla vastuulla.

Seuraava lista sisältää osan Sovelluksessa kielletystä Käyttäjäsisällöstä. Lista on laadittu havainnollistamistarkoituksessa, eikä siten ole täydellinen lista kaikesta kielletystä Käyttäjäsisällöstä.

Sisältö, joka:

  • on peitellysti tai suorasti loukkaavaa, esimerkiksi Käyttäjäsisältö, joka sisältää, kannattaa tai edistää rasismia, kiihkoilua, syrjintää, vihaa tai kaikenlaista fyysistä vahinkoa mitä tahansa ryhmää tai yksilöä vastaan
  • häiritsee, lietsoo häirintään tai puoltaa häirintää mihin tahansa ryhmään tai yksilöön liittyen
  • sisältää ”roskapostin”, ”ketjukirjeiden”, ei-toivottujen massaviestien, ”spammauksen” tai ”kalastelu”-viestien levittämisen
  • edistää tai tukee väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai rikollisia toimintoja tai loukkaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, herjaavaa tai häpäisevää käytöstä
  • edistää tai tukee toisen tekijänoikeuden alaan kuuluvan teoksen luvatonta kopiointia, esimerkiksi tarjoamalla tai asettamalla saataville laittomasti valmistettuja tietokoneohjelmia tai linkkejä niihin, tarjoamalla tai asettamalla saataville tietoa, jonka avulla valmistajan asentamat kopiointisuojalaitteet voidaan kiertää, tai tarjoamalla tai asettamalla saataville laitonta musiikkia tai muuta mediaa tai laittomaan musiikkiin tai muihin mediatiedostoihin johtavia linkkejä
  • sisältää estettyjä tai salasanasuojattuja sivuja, tai piilotettuja sivuja tai kuvia
  • näyttää tai ohjaa mihin tahansa pornografiseen, säädyttömään tai selvästi seksuaaliseen materiaaliin
  • tarjoaa materiaalia tai ohjaa materiaaliin, jossa hyväksikäytetään alle 18-vuotiaita henkilöitä seksuaalisella, väkivaltaisella tai muulla tavalla, tai tavoittelee henkilökohtaisia tietoja alle 18-vuotiaalta
  • tarjoaa ohjetietoja liittyen laittomiin toimintoihin tai muihin näissä ehdoissa kiellettyihin toimintoihin, sisältäen muun muassa laittomien aseiden valmistuksen ja ostamisen, jonkun yksityisyyden loukkaamisen, tietokonevirusten tarjoamisen tai luomisen, kaiken median laittoman kopioimisen
  • tavoittelee salasanoja tai henkilökohtaisia identifiointitietoja toisilta käyttäjiltä

Käyttäjän luoman profiilin on kuvailtava Käyttäjää yksittäisenä henkilönä. Sopimattomien ja kiellettyjen Profiilien esimerkkeihin sisältyy muun muassa Profiilit, jotka esittävät tai edustavat eläintä, paikkaa, elotonta esinettä, fiktiivistä hahmoa tai oikeaa yksilöä, joka kuitenkaan ei ole Käyttäjä.

Mihinkään Amisharjoitteluun lähetettyyn Käyttäjäsisältöön ei saa sisällyttää tietoja, jotka saatetaan tulkita joko koko- tai osa-aikaista työtä/työharjoittelua etsiville henkilöille suunnatuksi suoraksi pyynnöksi, mainokseksi tai rekrytoinniksi koskien avoinna olevaa työpaikkaa. Amisharjoittelun Käyttäjien suojaamiseksi kaupallisilta mainoksilta tai yhteydenotoilta Amisharjoittelu pidättää oikeuden rajoittaa niiden sähköpostien tai muiden viestien määrää, jotka Käyttäjä voi lähettää muille Käyttäjille, sellaiseen määrään, jonka Amisharjoittelu katsoo sopivaksi oman harkintansa mukaan.

Amisharjoittelu-sivuston kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Amisharjoittelu ei anna mitään takuita tällaisten johdettujen teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä tai niiden soveltuvuudesta työnantajien arvioitaviksi. Johdetut profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Arvostamme Käyttäjiemme mielipiteitä ja otamme mielellämme vastaan palvelujamme ja Amisharjoittelu-sivustoon koskevia kommentteja. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon, että politiikkamme ei salli meidän ottaa vastaan tai harkita muita kuin nimenomaisesti pyytämiämme luovia ideoita, ehdotuksia, keksintöjä tai materiaaleja. Vaikka arvostammekin palautetta palveluistamme, pyydämme olemaan täsmällinen palveluihimme liittyvissä kommenteissa, sekä olemaan lähettämättä luovia ideoita, keksintöjä, ehdotuksia tai materiaaleja. Jos meille lähetetään pyynnöstämme huolimatta luovia ehdotuksia, ideoita, piirroksia, malleja, keksintöjä tai muita tietoja (yhteisesti ”Lähetetty Materiaali”), tämä Lähetetty materiaali on Amisharjoittelun omaisuutta tai vaihtoehtoisesti, mikäli Amisharjoittelu ei voi yksinomaisesti omistaa Lähetettyä Materiaalia, Käyttäjä myöntää Amisharjoittelulle rojaltivapaan, peruuttamattoman ja ikuisen käyttöoikeuden Lähetettyyn Materiaaliin, ja Amisharjoittelulla on rajoittamaton oikeus käyttää Lähettyä Materiaalia mihin tarkoitukseen tahansa, kaupallisesti tai muutoin, ilman korvausta Käyttäjälle tai muulle henkilölle. Mihinkään Lähetetyn materiaalin osaan ei kohdistu osaltamme minkäänlaista velvoitetta tai luottamuksellisuutta, emmekä ole velvollisia minkään Lähetetyn materiaalin käyttöön tai julkaisemiseen.

Erimielisyydet

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

6. Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksista

Mikäli on aihetta uskoa, että tekijänoikeuksien alainen teos tai tavaramerkki on ladattu, julkaistu tai kopioitu jollekin Amisharjoittelu-sivustolle ja siihen on pääsy tällaisella Amisharjoittelu-sivustolta tavalla, joka muodostaa tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksen, pyydämme ottamaan yhteyttä Amisharjoittelun sähköpostitse käyttämällä osoitetta tuki(at)amisharjoittelu.fi tai postitse osoitteeseen: Amisharjoittelu Oy, Jarrumiehenkatu 3 a, 20100 Turku, Finland.

Tarvitsetko apua työharjoittelu-/oppisopimus-/työnhakija-asiassa? Ota meihin yhteyttä (tuki(at)amisharjoittelu.fi)

7. Käyttöoikeuksien poistaminen toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevien rikkomusten johdosta

Amisharjoittelu kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia, ja pyydämme Käyttäjiämme ja sisältöpartnereitamme toimimaan samoin. Tekijänoikeuksien suojaamien teosten luvaton julkaisu, toisintaminen, kopiointi, jakelu, muuttaminen, julkinen esillepano tai julkinen esittäminen on tekijänoikeusrikkomus. Ehtona Amisharjoittelu-sivuston käyttämiselle Käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä mitään Amisharjoittelua muiden henkilöiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen millään tavalla. Amisharjoittelu pidättää oikeuden sulkea käyttäjätilin ja estää pääsyn Amisharjoittelu-sivustolle sellaisilta käyttäjiltä, jotka toistuvasti rikkovat toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Amisharjoittelu pidättää oikeuden ryhtyä näihin toimenpiteisiin oman harkintansa mukaisesti rajoittaakseen pääsyä Sivustolle ja/tai sulkeakseen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti käyttäjätilit sellaisilta käyttäjiltä, jotka rikkovat muiden immateriaalioikeuksia, oli kyseessä toistuva rikkomus tai ei, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä, ja ilman mitään vastuuta sitä Käyttäjää kohtaan, jonka tili on suljettu tai jonka pääsy on estetty. Edellä mainitusta huolimatta, mikäli Käyttäjä uskoo vilpittömästi, että hänestä on tehty väärin perustein ilmoitus tekijänoikeusrikkomusta koskien, pyydämme ottamaan yhteyttä vaatimustenmukaisuudesta ja petosten torjunnasta osoitteeseen tuki(at)amisharjoittelu.fi.

8. Amisharjoittelun vastuu

Amisharjoittelu-sivusto toimi muun muassa paikkoina, joissa (1) yritykset voivat julkaista ilmoituksia avoimista työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikoista sekä etsiä ja arvioida työharjoittelijoita/oppisopimusopiskelijoita/työnhakijoita, sekä joissa (2) ehdokkaat voivat julkaista CV:tä ja Profiileja sekä etsiä ja arvioida avoimia työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkoja. Amisharjoittelu ei seulo tai sensuroi ilmoituksia, mukaan lukien tarjolla olevia Profiileja. Amisharjoittelu ei ole osallinen yrityksen ja työharjoittelupaikkojen-/työnhakijoiden välisessä varsinaisessa transaktiossa. Tämän seurauksena Amisharjoittelu ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä, julkaistujen työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkojen tai CV:den/Osaamisprofiilien laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, ilmoitusten totuudenmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä, yritysten kyvystä tarjota työtilaisuuksia hakijoille tai hakijoiden kyvystä täyttää avoimia työharjoittelu-/oppisopimus-/työpaikkoja, eikä Amisharjoitelu anna mitään takuita mistään Amisharjoittelu-sivustolla olevista paikoista, CV:stä/Osaamisprofiileista tai käyttäjäsisällöstä. Vaikka Amisharjoittelu pidättää oikeuden poistaa Käyttäjäsisältöä, CV:tä/Osaamisprofiileja tai muuta materiaalia Amisharjoittelu-sivustolta ajan mittaan oman harkintansa mukaisesti, Amisharjoittelu ei sitoudu tekemään niin ja lain sallimassa laajuudessa sanoutuu irti kaikesta vastuusta tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymättä jättämisestä.

Amisharjoittelu tarjoaa yksittäisille henkilöille paikan verkostoitumiseen ammatillisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa, eikä Amisharjoittelu seulo tai sensuroi Amisharjoittelu-sivustolla olevia Profiileja tai Käyttäjäsisältöä. Amisharjoittelu ei osallistu varsinaiseen viestintään Käyttäjien välillä. Tämän seurauksena Amisharjoittelulla ei ole minkäänlaista valtaa Amisharjoittelu-sivustolla lähetettyjen Profiilien tai Käyttäjäsisällön paikkansapitävyyden, luotettavuuden, täydellisyyden tai täsmällisyyden suhteen, eikä se anna mitään takuita mistään Amisharjoittelu-sivustolla olevasta Profiilista tai Käyttäjäsisällöstä.

On otettava huomioon, että asioimiseen tuntemattomien, alaikäisten tai vilpillisesti toimivien henkilöiden kanssa liittyy riskejä, mukaan lukien rajoituksetta fyysisten vahinkojen riski. Käyttäjä on vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät kanssakäymiseen sellaisten muiden henkilöiden kanssa, joihin muodostuu yhteys Amisharjoittelu-sivuston kautta. Muiden ihmisten tiedot saattavat itsessään olla loukkaavia, vahingollisia tai virheellisiä, ja joissain tapauksissa ne on nimetty virheellisesti tai harhaanjohtavasti. Odotamme Käyttäjien noudattavan varovaisuutta ja tervettä järkeä Amisharjoittelu-sivustoa käyttäessä.

Koska käyttäjän todentaminen internetissä on hankalaa, Amisharjoittelu ei voi vahvistaa eikä vahvista, että kukin Käyttäjä on se, joka väittää olevansa. Koska emme osallistu, emmekä voi osallistua Käyttäjien keskinäiseen kanssakäymiseen tai hallita osallistujien käyttäytymistä Amisharjoittelu-sivustolla, niin siinä tapauksessa että Käyttäjällä on erimielisyyttä yhden tai useamman muun Käyttäjän kanssa, Käyttäjä vapauttaa Amisharjoittelun (sekä edustajamme ja työntekijämme) lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikenlaisista ja -luonteisista tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, julkistetuista ja julkistamattomista vaateista, vaatimuksista ja vahingonkorvauksista (välittömistä ja välillisistä sekä suorista ja epäsuorista), jotka johtuvat tällaisista erimielisyyksistä tai liittyvät niihin jollain tavalla.

Amisharjoittelu-sivusto ja sisältö saattavat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Amisharjoittelu ei anna mitään takuita minkään Amisharjoittelu-sivuston tai sisällön paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Kaikkien Amisharjoittelu-sivuston ja sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Amisharjoittelu-sivustolle tehdään määräajoin muutoksia, ja niitä voidaan tehdä milloin tahansa. Amisharjoittelu ei voi taata eikä lupaa mitään nimenomaisia tuloksia minkään Amisharjoittelu-sivuston käytöstä. Mitkään kirjalliset tai suulliset ohjeet tai tiedot, joita Käyttäjä on saanut Amisharjoittelusta tai joltakin Amisharjoittelu-sivustolta tai sellaisen kautta, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä.

Amisharjoittelu kannustaa Käyttäjiä säilyttämään varmuuskopiota kaikesta Käyttäjäsisällöstään. Amisharjoittelu ei ole lainsäädännön sallimassa laajuudessa missään tilanteessa vastuussa minkään Käyttäjäsisällön poistamisesta, katoamisesta tai luvattomasta muutoksesta.

Amisharjoittelu ei tarjoa tai anna mitään takuita mistään Amisharjoittelu-sivuston kautta ostettujen kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden laadusta tai luonteesta, eikä mitään muuta vakuutusta tai takuuta. Kaikki tällaiset sitoumukset, vakuutukset ja takuut annetaan ainoastaan tällaisten kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen tarjoajan toimesta, kyseisen tarjoajan hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Jos on aihetta uskoa, että jokin Sivustolla rikkoo näitä ehtoja, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen tuki(at)amisharjoittelu.fi .

Mikäli Amisharjoittelulle ilmoitetaan sisällöstä tai muusta materiaalista, joiden väitetään olevan näiden Ehtojen vastaisia, Amisharjoittelu voi täysin oman harkintansa mukaan tutkia väitteen ja päättää, poistetaanko sisältö tai pyydetäänkö se poistamaan. Amisharjoittelulla ei ole Käyttäjiä kohtaan mitään velvoitetta tai vastuuta tällaisten toimien suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä.

9. Takuun vastuuvapauslauseke

AMISHARJOITTELU EI TAKAA LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ETTÄ MIKÄÄN AMISHARJOITTELU-SIVUSTO TAI PALVELUT TOIMIVAT VIRHEETTÖMÄSTI JA ETTÄ SEN PALVELIMILLA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA MEKANISMEJA. JOS JONKIN AMISHARJOITTELU-SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ JOHTAA HUOLLON TARPEESEEN, LAITTEIDEN TAI TIETOJEN KORVAAMISEN TARPEESEEN TAI MAHDOLLISIIN MUIHIN KUSTANNUKSIIN, AMISHARJOITTELU EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KUSTANNUKSISTA. AMISHARJOITTELUN-SIVUSTO JA SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. AMISHARJOITTELU SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SEKÄ NIMENOMAISISTA ETTÄ HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU KÄYTTÖKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. AMISHARJOITTELU EI ANNA MITÄÄN TAKUITA AMISHARJOITTELUN SISÄLLÖN, PALVELUJEN, OHJELMISTON, TEKSTIEN, GRAFIIKOIDEN JA LINKKIEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI AJANTASAISUUDESTA.

10. Vastuuvapauslauseke koskien välillisiä vahinkoja

AMISHARJOITTELU, SEN TOIMITTAJAT TAI AMISHARJOITTELU-SIVUSTOLLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SATUNNAISET JA VÄLILLISET VAHINGOT, MENETETYT TUOTOT, TAI MENETETYISTÄ TIEDOISTA, MENETETYSTÄ TYÖTILAISUUDESTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT) JOHTUEN AMISHARJOITTELU-SIVUSTON JA SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUDELLISEEN KÄSITTEESEEN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ILMOITETAANKO AMISHARJOITTELULLE TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

11. Vastuun rajoitus

AMISHARJOITTELU-SIVUSTOISTA, SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN LIITTYEN AIHEUTUVA AMISHARJOITTELUN ENIMMÄISVASTUU EI LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA YLITÄ 100 € RIIPPUMATTA KANTEEN SYYSTÄ (OLIPA KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, OIKEUDENVASTAISUUDESTA, TAKUURIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA).

12. Linkit muille sivustoille

Amisharjoittelu-sivustot sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä linkit tarjotaan Käyttäjille ainoastaan mukavuussyistä, eikä siksi, että Amisharjoittelu suosittelisi tällaisten kolmannen osapuolten verkkosivujen sisältöä. Amisharjoittelu ei ole vastuussa linkitettyjen kolmannen osapuolen sivustojen sisällöstä, eikä anna minkäänlaisia takuita tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä tai niillä olevien materiaalien paikkansa pitävyydestä. Linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen avaaminen tapahtuu omalla vastuulla.

13. Ei jälleenmyyntiä tai luvatonta kaupallista käyttöä

Käyttäjä suostuu olemaan myymättä tai siirtämättä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Käyttäjä suostuu myös olemaan käyttämättä mitään Amisharjoittelu-sivustoa luvatta mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

14. Korvausvastuu

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Amisharjoittelua, sen kumppaneita ja niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia, kaikilta vaateilta, kanteilta tai vaatimuksilta, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitopalkkiot, jotka väitetysti aiheutuvat tai aiheutuvat (1) mistä tahansa Käyttäjäsisällöstä tai muusta materiaalista, jonka Käyttäjä toimittaa Amisharjoittelu-sivustolle, (2) Amisharjoittelu-sivuston sisällön käytöstä, tai (3) näiden Ehtojen rikkomisesta. Amishrajoittelu ilmoittaa Käyttäjälle viipymättä tällaisesta vaateesta, kanteesta tai oikeudenkäyntimenettelystä.

15. Yleistä

Amisharjoittelu ei esitä väitteitä tai anna takuita sen suhteen, että Amisharjoittelun sisältöä voitaisiin lain puitteissa tarkastella tai käyttää Suomen ulkopuolella. Amisharjoittelun sisällön käyttö ei välttämättä ole laillista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Avatessaan jonkin Amisharjoittelu-sivuston Käyttäjä toimii omalla vastuullaan ja on vastuussa lainkäyttöalueellaan voimassa olevien lakien noudattamisesta.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lainkäyttövalta kaikista tästä sopimuksesta aiheutuviin vaateisiin liittyen on ainoastaan Suomen toimivaltaisilla tuomioistuimilla. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Ehtojen säännöksen pätemättömäksi, ei tällaisen säännöksen pätemättömyys vaikuta näiden Ehtojen muihin säännöksiin, jotka pysyvät lainvoimaisina. Mitään luopumista näihin Ehtoihin sisältyvästä ehdosta ei voida katsoa pitempiaikaiseksi tai pysyväksi luopumiseksi tällaisesta ehdosta tai mistään muusta ehdosta. Lisäksi Amisharjoittelun jättämistä toimeenpanematta jotakin näihin Ehtoihin sisältyvistä ehdoista ei katsota tällaisesta ehdosta luopumiseksi, eikä se muulla tavoin vaikuta Amisharjoittelun kykyyn toimeenpanna tällaista ehtoa milloin tahansa tulevaisuudessa. Nämä Ehdot muodostavat Käyttäjän ja Amisharjoittelun välisen koko sopimuksen liittyen Amisharjoittelu-sivuston käyttöön, paitsi sen osalta, mitä on nimenomaisesti määrätty lisäsopimuksessa, tiettyjä Amisharjoittelu-sivuston alueita koskevissa lisäehdoissa mukaan lukien Amisharjoittelun Tietosuojalausekkeessa, ohjelmistolisenssissä tai Amisharjoittelu-sivuston tietyillä sivuilla olevassa aineistossa. Näihin ehtoihin ei tehdä muutoksia muutoin kuin julkaisemalla korjattu versio tällä sivulla.

16. Mobiilipalvelut

Mikäli Amisharjoittelu-sivustoa käytetään mobiililaitteella, Käyttäjä hyväksyy, että Amisharjoittelu voi saada tietoja mobiililaitteella tapahtuvasta Amisharjoittelu-sivuston käytöstä sekä operaattorista, sisältäen muun muassa mobiilioperaattorisi, mobiililaitteesi tai fyysisen sijaintisi. Lisäksi Amisharjoittelu-sivuston käyttäminen mobiililaitteella saattaa aiheuttaa datan näkymisen mobiililaitteessa ja sen kautta. Käyttämällä Amisharjoittelua mobiililaitteella Käyttäjä vakuuttaa, että mikäli Käyttäjä tuo Amisharjoittelu-tietojaan mobiililaitteelle, Käyttäjällä on oikeus jakaa välitetyt tiedot mobiilioperaattorin tai muun yhteyden toimittajan kanssa. Mikäli Käyttäjä muuttaa mobiilitiliään tai deaktivoi sen, hänen on viivytyksettä päivitettävä Amisharjoittelu-tilinsä välttyäkseen siltä, että hänelle tarkoitetut viestit lähetetään Käyttäjän vanhan numeron uudelle haltijalle. Tämän tekemättä jättäminen on Käyttäjän vastuulla. Käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista maksuista ja tarpeellisista suostumuksista liittyen Amisharjoittelu-sivustolle pääsemiseen mobiilioperaattorinsa välityksellä. Siksi Käyttäjän on aiheellista tarkistaa mobiilioperaattorilta ovatko Amisharjoittelu-sivusto käytettävissä sekä kaikki ehdot liittyen näiden palveluiden käyttämiseen kyseisen mobiililaitteen välityksellä.

Käyttämällä mitä tahansa ladattavaa sovellusta Amisharjoittelu-sivuston käyttämiseksi, Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy kaikki Sovellusta koskevat loppukäyttäjän lisenssisopimusehdot, sekä niiden mahdolliset päivitykset.

17. Kesto ja päättyminen

Nämä Ehdot pysyvät lainvoimaisina niin kauan, kun olet Amisharjoittelu-sivuston Käyttäjä. Amisharjoittelu pidättää oman harkintansa mukaisesti oikeuden mukaan lukien rajoituksetta poistaa Käyttäjäsisällön Amisharjoittelu-sivustoilta ja päättää välittömästi rekisteröitymisen tai käyttöoikeuden Amisharjoittelu-sivustolle ja/tai muihin Amisharjoittelun tarjoamiin palveluihin, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai mikäli Amisharjoittelu ei kykene varmistamaan tai todentamaan tietoja, jotka Käyttäjä lähettää rekisteröityessään Amisharjoittelu-sivustolle. Näiden Ehtojen tietyt säännökset pysyvät lainvoimaisina myös silloin, kun et enää ole Amisharjoittelu-sivuston Käyttäjä, mukaan lukien Kohdat 1, 2, 5, 7–16.

Ehdot päivitetty Turussa 8.9.2019